معما و تست هوش

معمای گزینه مناسب را بیابید

معمای شماره 1)

 

 معما های ریاضی, معما تصویری

تست هوش تصویری

 

معمای شماره 2)

 

 معما های ریاضی, معما تصویری

 معما با جواب

 

معمای شماره 3)

 معما های ریاضی, معما تصویری

 معما های جالب با جواب

 

معمای شماره 4)

 

 معما های ریاضی, معما تصویری

معما تصویری

 

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

 

پاسخ معمای گزینه مناسب را بیابید:

معمای شماره 1)

گزینه E)  چرخش منظم برای دو رقم و اضافه کردن یه خط

 

مای شماره 2)

گزینه شماره b

 

معمای شماره 3)

گزینه E) ستون اول زیر ستون دوم = ستون سوم

 

معمای شماره 4)

گزینه A) ستون دوم اولین علامت یک طرفه است. ستون سوم ستون دوم منهای یک خط است.

 

گردآوری:بخش سرگرمی

امتیاز شما به این مطلب

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا