معما و تست هوش

چه عددی به جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

 

 

آیا میتوانید بگویید چه عددی باید به جای علامت سؤال قرار بگیرد؟ 

تست هوش شماره 1)

 

تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری سخت

معمای ریاضی با جواب

 

تست هوش شماره 2)

 

تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری سخت

تست هوش تصویری با جواب

  

◊♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

♦◊

پاسخ تست هوش چه عددی باید به جای علامت سؤال قرار بگیرد:

تست هوش شماره 1)

عدد کرم = طول کرم / ساعت = عددی که نشان میدهد / هر گل = 2

دقت کنید که در ردیف های یک تا سه، روی سر هر کرم یک گل هست اما در ردیف آخر وجود ندارد و در عوض طول کرم ردیف آخر 6 است

 6 + (4×5) = 26

 

تست هوش شماره 2)

پاسخ تست هوش : ۱۵

برگ ردیف اول= ۵ / کرم = ۳ / سیب = ۹

برگ ردیف آخر = ۶

۵ + ۵ + ۵ = ۱۵

۳ + ۳ + ۳ = ۹

۹ + ۱۲ + ۹ = ۳۰

(۳ × ۹) – ۱۲ = ۱۵

 

دقت کنید که در ردیف سوم روی یکی از سیب ها یک کرم و در ردیف آخر روی سیب و برگ یک کرم وجود دارد و تعداد برگ های ردیف آخر ۶ عدد است .

 

 

امتیاز شما به این مطلب

مطالب پیشنهادی

دکمه بازگشت به بالا